10GHz


10 GHZ Transmitter

 

3cm Kuhne Transverter 250mW
OCXO 106.5 MHz
50cm Parabol

RX/TX Yaesu FT 817